ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  18/09/2023
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                                                   Αριθ.Πρωτ: 294
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ.  <<ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ>>

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλ. 2842340367
E-mail:bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr
Ταχ .Δ/νση: Δημοκρατίας 31

ΠΡΟΣ:

Μέλη Δ.Σ.
Γεωργαλάκη Εμμανουήλ
Δρούγκα Ελισάβετ
Ζυγάκη  Χριστίνα
Κονταξάκη Σοφία
Γιακουμάκη Εμμανουήλ
Μαστοράκη Πέτρο
Ματζαράκη Νικόλαος
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Περαντώνη Γεώργιο
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα
Χηνόπουλο Αθανάσιο
Περάκη Μαρία

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
Ξομπλαράκη Δέσποινα
Ορφανάκης Σπυρίδων
Πατεράκη Εμμανουήλ
Τζαράκη Φιλοκτήτη
Χαίτα Μαριάννα
Χοιλούς  Δημήτριος
Χριστοδουλάκης  Εμμανουήλ
Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη

Κοινοποίηση
Γραφείο Δημάρχου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σας προσκαλούμε, στις 22 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»  στην αίθουσα  συνεδριάσεων, του 1ου ορόφου, του κτιρίου, «Μελίνα Μερκούρη» Δημοκρατίας 31, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα1ο: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού για τη συντήρηση των πυροσβεστήρων των Σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας.

Θέμα 2ο : Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισμού  για τις εργασίες επισκευής της εξωτερικής περίφραξης και των δύο μπασκετών στο Γυμνάσιο Κουτσουρά-Λύκειο Μακρύ-Γιαλού.

Θέμα 3ο : Έγκριση εξόφλησης τιμολογίου Ν. Κυδωνάκη-Α.Χατζάκη Ο.Ε. συνολικού ποσού 938,25 για την προμήθεια πλακιδίων, για τα σχολεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας.

Θέμα 4ο :  Αίτημα από Διευθυντή  ΕΠΑΛ  έκτακτης επιχορήγησης για αγορά χρωμάτων για τη βαφή των γραφείων των καθηγητών συνολικού ύψους 630,00 ευρώ.

 Θέμα 5ο :  Αίτηση από Αθλητική Ακαδημία  Ιεράπετρας παραχώρησης σχολικού κλειστού γυμναστηρίου  λυκείων για  τις προπονήσεις  των τμημάτων της Ομάδας.

 Θέμα 6ο :  Αίτημα από Μέριαμ Πάσοβα για παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του παραλιακού σχολικού Συγκροτήματος, για χώρο εκμάθησης Βουλγαρικής γλώσσας και διεξαγωγής των μαθημάτων  του ΄΄ Κυριακάτικο σχολείο΄΄

 Θέμα 7ο :  Αίτημα από Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας παραχώρησης χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του παραλιακού σχολικού Συγκροτήματος και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Α Λυκείου, για πραγματοποίηση προβών της θεατρικής Ομάδας.

 Θέμα 8ο :  Αποδοχή  Γ΄ κατανομής πιστώσεων  για λειτουργικές δαπάνες σχολείων


Ο  Πρόεδρος
της Σχολικής Επιτροπής


Αστροπεκάκης  Κωνσταντίνος