Ορθή επανάληψη

(προστέθηκε θέμα)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 27/11/2018

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                  Αριθ. Πρωτ: 269

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

                                                       

             

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ 

Τηλ. 2842340367                                                                 ΠΡΟΣ:           

Fax 2842023999                                               Μέλη Δ.Σ.

E-mail:bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr           Ρουμελιωτάκη- Σκυβάλου

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31                                       Μαρία

Πετρά Αντώνιο

Σπυριδάκη Μιχαήλ

Ασπραδάκη Γεώργιο

Φραγκούλη Εμμανουήλ

Παπαδοπετράκη Ανδρέα

Μανουσάκη Θεόδωρο

Κονταξάκη Σοφία

Καββουσανάκη Σοφία

Κοντογιάννη Λυδία

Κατσαγκόλη Αθανάσιο

Ψαρουδάκη Ευάγγελο

 

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

                                                                                    Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη

Τζαράκη Φιλοκτήτη

Τζιρή Αικατερίνη

Γιακουμάκη Εμμανουήλ

Περαντώνη Γεώργιο

Πατεράκη Εμμανουήλ

Κωστάκη Νεκταρία

 

                     

                                                                                    Κοινοποίηση

Γραφείο Δημάρχου

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας  4 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα  Τρίτη και ώρα 13.30 στην αίθουσα  συνεδριάσεων, στο 1ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη»  Δημοκρατίας 31 με θέματα:

 

1ο Θέμα: Αίτηση από Ομάδα Θησαυρού «Τα κατσίκια»  παραχώρησης  αίθουσας πολλαπλών χρήσεων παραλιακού σχολικού συγκροτήματος  για πραγματοποίηση εκδήλωσης.

 

2ο Θέμα: Έγκριση  δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών σχολικών ειδών  για τα σχολεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας έτους 2019

 

3ο Θέμα: Συζήτηση για μεταστέγαση του 1ου και 3ου Γυμνασίου Ιεράπετρας.

 

4ο Θέμα: Αίτηση από 3o Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας για  παραχώρηση  αίθουσας πολλαπλών χρήσεων παραλιακού σχολικού συγκροτήματος  για  προετοιμασία και πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης.

 

 

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

ΝΤΑΡΑΡΑΣ  ΗΛΙΑΣ