ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλ. 2842340366
Fax 2842089040
E-mail:bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 15-05-2017
Αριθ. Πρωτ: 94

ΠΡΟΣ:

Μέλη Δ.Σ.
Ρουμελιωτάκη- Σκυβάλου Μαρία
Πετρά Αντώνιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Προιστάκη Γεώργιο
Ζερβάκη Εμμ.
Μανουσάκη Θεόδωρο
Μιχαήλ Χρήστο
Καββουσανάκη Μαρία
Κοντογιάννη Λυδία
Κατσαγκόλη Αθανάσιο
Ψαρουδάκη Ευάγγελο

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων
Κονταξάκη Σοφία
Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη
Σαρικλάκη Γεώργιο
Τζιρή Αικατερίνη
Γιακουμάκη Εμμανουήλ
Περαντώνη Γεώργιο
Χαμηλάκη Δήμητρα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας  την 19η του μηνός Μαΐου έτους 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.30 π.μ. στην αίθουσα  συνεδριάσεων, στο 1ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη» Δημοκρατίας 31 με  θέματα:

  1. Καταγγελία Σύμβασης Μίσθωσης Κυλικείου 3ου Γυμνασίου/ ΕΠΑΛ.
  1. Αίτηση ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας για παραχώρηση χρήσης  αιθουσών και προαύλιου χώρου του 3ου Γυμνασίου για  πραγματοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΚΥΡΒΕΙΑ 2017».
  1. Αίτηση Μαρίας Αστροπεκάκη για παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου Γυμνασίου για προβολή γαλλόφωνων ταινιών.
  1. Αίτηση 3ου Δημοτικού Ιεράπετρας για παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών 3ου Γυμνασίου/ΕΠΑΛ για εκδηλώσεις λήξης του σχολικού έτους.
  1. Αίτηση ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας για παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών 3ου Γυμνασίου/ΕΠΑΛ για  παρακολούθηση παράστασης.
  1. Αποδοχή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
  1. Έγκριση απολογισμού 2016.

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΑΡΑΡΑΣ  ΗΛΙΑΣ