ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλ. 2842340366
Fax 2842089040
E-mail:bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 28-03-2016
Αριθ. Πρωτ: 53

ΠΡΟΣ:

Μέλη Δ.Σ.

Ρουμελιωτάκη- Σκυβάλου Μαρία
Πετρά Αντώνιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Γερακιανάκη Εμμανουήλ
Σουργιαδάκη Αικατερίνη
Μανουσάκης Θεόδωρος
Μιχαήλ Χρήστος
Καββουσανάκη Μαρία
Πετράκης Εμμανουήλ
Κατσαγκόλης Αθανάσιος
Ψαρουδάκης Ευάγγελος

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Κονταξάκη Σοφία
Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη
Σαρικλάκης Γεώργιος
Τζιρή Αικατερίνη
Γιακουμάκη Εμμανουήλ
Περαντώνης Γεώργιος
Αιβαλιώτη Βασίλειος

4η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2016

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας  την 1η  του μηνός Απριλίου έτους 2016 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 14.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο «Μελίνα Μερκούρη»  Δημοκρατίας 31 με  θέματα:

 1. Λήψη απόφασης περί κλεισίματος τραπεζικού λογαριασμού του 2ου Γυμνασίου στη Τράπεζα Ελλάδος.
 2. Λήψη απόφασης περί αιτήματος 3ου Γυμνασίου για εγκατάσταση δικτύου Wifi στο χώρο του σχολείου.
 3. Λήψη απόφασης ΔΣ για την αποδοχή και διάθεση του ποσού που αναλογεί στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας  από την Δ δόση 2015 κατανομής πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων.
 4. Λήψη απόφασης ΔΣ για την αποδοχή και διάθεση του ποσού που αναλογεί στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας από την Α δόση 2016 κατανομής πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Σχολείων
 5. Έγκριση πληρωμής τιμολογίου  για την μεταφορά επιστροφής βιβλίων στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λασιθίου.
 6. Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων
 7. Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης σχολικού κυλικείου 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας
 8. Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης σχολικού κυλικείου 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας
 9. Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης σχολικού κυλικείου Α Λυκείου Ιεράπετρας.
 10. Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης σχολικού κυλικείου Γυμνασίου Κουτσουρά –Λυκείου Μακρύ –Γιαλού.
 11. Έγκριση πληρωμής τιμολογίου υλικών για την συντήρηση μόνωσης κλειστού γυμναστηρίου Λυκείων.
 12. Έγκριση πληρωμής τιμολογίου για τη προμήθεια ενημερωτικών δεικτών παρέλασης
 13. Οικονομική ενίσχυση Β Λυκείου
 14. Προμήθεια Η/Υ και Βιντεοπροβολέων για τις ανάγκες του  Β Λυκείου
 15. Ανανέωση προγράμματος ΕΠΑΦΟΥ
 16. ‘Έγκριση πληρωμής τιμολογίων για την προμήθεια καθαριστικών των σχολικών μονάδων.

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ