ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλ. 2842340366
Fax 2842089040
E-mail:bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31

ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 22-02-2016
Αριθ. Πρωτ: 27

ΠΡΟΣ:

Μέλη Δ.Σ.

Ρουμελιωτάκη- Σκυβάλου Μαρία
Πετρά Αντώνιο
Σπυριδάκη Μιχαήλ
Ασπραδάκη Γεώργιο
Γερακιανάκη Εμμανουήλ
Σουργιαδάκη Αικατερίνη
Μανουσάκης Θεόδωρος
Μιχαήλ Χρήστος
Καββουσανάκη Μαρία
Πετράκης Εμμανουήλ
Κατσαγκόλης Αθανάσιος
Ψαρουδάκης Ευάγγελος

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

Κονταξάκη Σοφία
Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη
Σαρικλάκης Γεώργιος
Τζιρή Αικατερίνη
Γιακουμάκη Εμμανουήλ
Περαντώνης Γεώργιος
Αιβαλιώτη Βασίλειος

3η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2016

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας » στις 26 του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2016 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων στο 1ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη»  Δημοκρατίας 31 με  θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων παραλιακού σχολικού συγκροτήματος στο Δήμο για πραγματοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.
  2. Λήψη απόφασης περί κλεισίματος τραπεζικού λογαριασμού του 3ου Γυμνασίου στη Τράπεζα Ελλάδος.
  3. Αίτημα 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας για εξοπλισμό 8 αιθουσών με καλώδιο για διαδίκτυο
  4. Λήψη απόφασης περί αιτήματος 3ου Γυμνασίου για εγκατάσταση δικτύου Wifi στο χώρο του σχολείου.
  5. Λήψη απόφασης περί δωρεάς πετρελαίου θέρμανσης στο Β Λύκειο
  6. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης   Αμφιθεάτρου Γυμνασίου Κουτσουρά στο Σύλλογο Γυναικών ‘Αλληλεγγύη’
  7. Έγκριση πληρωμής τιμολογίων « Εμπορικής Ιεράπετρας Ι.Κ.Ε.» για είδη καθαριότητας σχολικών κτιρίων.

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ