ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 26-06-2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                            Αριθ. Πρωτ:

 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ν.Π.Δ.Δ.  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

 

Πληροφορίες Προεστάκη Ελισάβετ 

Τηλ. 2842340364                                                        ΠΡΟΣ:                                   

Fax 2842023999                                                           Μέλη Δ.Σ.

E-mail:bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr                 Ρουμελιωτάκη- Σκυβάλου  Μαρία

Ταχ.Δ/νση: Πλ.Κανουπάκη                                        Πετρά Αντώνιο

Σπυριδάκη Μιχαήλ

Ασπραδάκη Γεώργιο

Γερακιανάκη Εμμανουήλ

Σουργιαδάκη Αικατερίνη

Μανουσάκης Θεόδωρος

Κεφάλα Δέσποινα

Καββουσανάκη Μαρία

Βογιατζοπούλου Χριστίνα

Κατσαγκόλης Αθανάσιος

Ψαρουδάκης Ευάγγελος

Διευθυντές Σχολικών Μονάδων

                                                                                    Κονταξάκη Σοφία

Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη

Μιχαήλ Χρήστος

Τζιρή Αικατερίνη

Γιακουμάκη Εμμανουήλ

Περαντώνης Γεώργιος

Αιβαλιώτη Βασίλειος

                     

 Κοινοποίηση

Γραφείο Δημάρχου

 

7η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας » στις 01 του μηνός Ιουλίου   έτους 2015 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο κτίριο «Μελίνα Μερκούρη» με  θέματα:

  1. Παραχώρηση χώρων Γυμνασίου Κουτσουρά- Λυκείου Μακρύ Γιαλού στο ΝΠΔΔ Περιβάλλον Ιεράπετρας.
  2. Αίτημα επιστροφής εργαστηριακού Υλικού στο ΕΠΑΛ Ιεράπετρας από το Ερυθρό Σταυρό.
  3. Επιτροπή ελέγχου κυλικείου ΕΠΑΛ Ιεράπετρας.

O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΗΛΙΑΣ