ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που θα γίνει τη  Δευτέρα 1  Αυγούστου 2022  και ώρα 12.00π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Θέμα 1ο:  Κατανομή πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την επισκευή και συντήρηση σχολικών τους κτιρίων.

Θέμα 2ο: Αίτηση από ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» παραχώρησης Δημοτικού Σχολείου Κουτσουρά   για πραγματοποίηση προγράμματος κατάρτισης Αγροτών, στο Δήμο Ιεράπετρας.

Θέμα 3ο: Αίτηση από Πολιτιστικό Σύλλογο Πευκών παραχώρησης του Δημοτικού Σχολείου Μακρύ- Γιαλού για πραγματοποίηση  μουσικής εκδήλωσης.

Θέμα 4o:Αίτηση από Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Μουσικού Γυμνασίου Λασιθίου για παραχώρηση χώρου στο σχολείο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως έδρα του Συλλόγου.