ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ιεράπετρα 17-02-2020
Αριθ. πρωτ.: οικ.  2

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72 200
Πληροφορίες: Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλέφωνο: 2842340367

Προς
Τα μέλη της ΔΕΠ κ.κ.
Εμμανουήλ Χριστοδουλάκη
Φωτεινή Ραπάνη
Φιλοκτήτη Τζαράκη
Τσίρσο Άρη
Αικατερίνη Τσικαλουδάκη
Γεώργιο Βαρδάκη
Νεκτάριο Φρονιμάκη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

Σας προσκαλώ να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει τη Παρασκευή 21.02.2020 και ώρα 13.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο «Μελίνα Μερκούρη» που βρίσκεται στο 1ο όροφο (Δημοκρατίας 31) του κτιρίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Αίτηση παραχώρησης από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ιεράπετρας, της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

Θέμα 2ο: Αίτηση παραχώρησης από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας, της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του παραλιακού σχολικού συγκροτήματος για πραγματοποίηση χοροεσπερίδας του σχολείου.

 Θέμα 3ο: Αίτηση παραχώρησης από τη Χορευτική Ομάδα παραδοσιακών χορών Δήμου Ιεράπετρας, της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων  του παραλιακού σχολικού συγκροτήματος για  μαθήματα  χορού της χορευτικής Ομάδας.

Θέμα 4ο: Αίτηση παραχώρησης από ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ανατολής και Παχειάς Άμμου για υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης νέων αγροτών.

Θέμα 5ο: Αίτηση παραχώρησης από Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Ιεράπετρας, του 2ου Δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας, για υλοποίηση προγραμμάτων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Θέμα 6ο: Κατανομή πιστώσεων (Α κατανομή 2020) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π

Παναγιώτης Σαρρής