ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ιεράπετρα 06-07-2017
Αριθ. πρωτ.: οικ.  5

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72 200
Πληροφορίες: Αρετή Μαριδάκη
Τηλέφωνο: 2842340361
Email:amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

Προς
Χρήστο Μιχαήλ
Ψαρουδάκη Μιχαήλ
Γιακουμάκη Εμμανουήλ
Βασαρμίδου Μαρία
Γερογιαννάκη Ιωάννη
Μπινιχάκη Ευάγγελο
Ορφανουδάκη Κων/νο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

Σας προσκαλώ να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει τη Δευτέρα 10.07.2017 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο «Μελίνα Μερκούρη» που βρίσκεται στο 1ο όροφο (Δημοκρατίας 31) του κτιρίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

  1. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και του προαύλιου χώρου του δημοτικού σχολείου Κάτω Χωριού Ιεράπετρας στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Κάτω Χωριού για χοροεσπερίδα.
  2. Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας του 4ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας στην Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Ιεράπετρας για προσωρινή έδρα του Συλλόγου για το έτος 2017.
  3. Παραχώρηση χρήσης μιας αίθουσας διδασκαλίας του 2ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας για λειτουργία Σέρβικου Σχολείου.
  4. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας στην ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ για τις ανάγκες της χορευτικής ομάδας του Δήμου Ιεράπετρας.
  1. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας και αύλειου χώρου του μη λειτουργούντος Δημ. σχολείου Μεσελέρων στις 18-8-2017 στον πολιτιστικό-φιλοδασικό σύλλογο Μεσελέρων για πραγματοποίηση εκδήλωσης.
  2. Επαναπροσδιορισμός του τρόπου κατανομής και εγγραφής στα Γυμνάσια της πόλης μας των αποφοίτων  των Δημοτικών Σχολείων.

Στη συνεδρίαση θα κληθούν να παρευρίσκονται και οι Δ/ντές των Γυμνασίων.

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π

Νταραράς Ηλίας