ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ιεράπετρα 08-05-2017
Αριθ. πρωτ.: οικ.  2

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72 200
Πληροφορίες: Αρετή Μαριδάκη
Τηλέφωνο: 2842340361
Email:amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

Προς
Χρήστο Μιχαήλ
Ψαρουδάκη Μιχαήλ
Γιακουμάκη Εμμανουήλ
Βασαρμίδου Μαρία
Γερογιαννάκη Ιωάννη
Μπινιχάκη Ευάγγελο
Ορφανουδάκη Κων/νο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

Σας προσκαλώ να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει την Παρασκευή 12.05.2017 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο «Μελίνα Μερκούρη» που βρίσκεται στο 1ο όροφο (Δημοκρατίας 31) του κτιρίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου Φέρμων  στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του αυτού σχολείου για πραγματοποίηση μαθημάτων παραδοσιακών χορών.

Θέμα 2ο: Παραχώρηση χρήσης του 3ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας για εξετάσεις του Γαλλικού Ινστιτούτου και διεξαγωγή πανελλήνιων εξετάσεων γλωσσομάθειας PALSO.

Θέμα 3ο: Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του δημοτικού σχολείου Νέας Ανατολής στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του αυτού σχολείου για  πραγματοποίηση μαθημάτων παραδοσιακών χορών.

Θέμα 4ο: Εξέταση αίτησης Ιωάννη Βάρδα για παραχώρηση αύλειου χώρου του σχολείου Σταυρού.

Θέμα 5ο: Εξέταση αίτησης πολιτιστικού συλλόγου Ανατολής.

Θέμα 6ο: Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π

Νταραράς Ηλίας