ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ιεράπετρα 13-05-2019
Αριθ. πρωτ.: οικ.  4

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72 200
Πληροφορίες: Αρετή Μαριδάκη
Τηλέφωνο: 2842340361
Email:amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

Προς
Μανουσάκη Θεόδωρο
Μπαρμπεράκη Εμμανουήλ
Τσίτσο Άρη
Παπαβασιλείου Νεκτάριο
Χατζάκη Ιωάννη
Γερογιαννάκη Ιωάννη
Λαμπράκη Χαράλαμπο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

Σας προσκαλώ να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει τη Δευτέρα 17.05.2019 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο «Μελίνα Μερκούρη» που βρίσκεται στο 1ο όροφο (Δημοκρατίας 31) του κτιρίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα:

Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π

Νταραράς Ηλίας