ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ιεράπετρα 15-03-2018
Αριθ. πρωτ.: οικ.  1

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72 200
Πληροφορίες: Αρετή Μαριδάκη
Τηλέφωνο: 2842340361
Email:amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

Προς
Τζαράκη Φιλοκτήτη
Ψαρουδάκη Μιχαήλ
Γιακουμάκη Εμμανουήλ
Βασαρμίδου Μαρία
Γερογιαννάκη Ιωάννη
Μπινιχάκη Ευάγγελο
Παπαβασιλείου Νεκτάριο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

Σας προσκαλώ να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει τη Δευτέρα 19.03.2018 και ώρα 13.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο «Μελίνα Μερκούρη» που βρίσκεται στο 1ο όροφο (Δημοκρατίας 31) του κτιρίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

       1. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του παραλιακού σχολικού συγκροτήματος  στη θεατρική ομάδα του Α Λυκείου Ιεράπετρας για πρόβες.

  1. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Σας προσκαλούμε να παρευρεθείτε

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π

Νταραράς Ηλίας