ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ιεράπετρα 24-01-2017
Αριθ. πρωτ.: οικ. 1

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72 200
Πληροφορίες: Αρετή Μαριδάκη
Τηλέφωνο: 2842340361
Email:amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

Προς
Χρήστο Μιχαήλ
Ψαρουδάκη Μιχαήλ
Γιακουμάκη Εμμανουήλ
Βασαρμίδου Μαρία
Γερογιαννάκη Ιωάννη
Μπινιχάκη Ευάγγελο
Ορφανουδάκη Κων/νο

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

Σας προσκαλώ να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που θα γίνει την Δευτέρα 30.01.2017 και ώρα 13.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο «Μελίνα Μερκούρη» που βρίσκεται στο 1ο όροφο (Δημοκρατίας 31) του κτιρίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Παραχώρηση  χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ/3ου Γυμνασίου  στο Σύλλογο Φίλων Θεάτρου για πρόβες της θεατρικής Ομάδας.

Θέμα 2ο: Παραχώρησης χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ/3ου Γυμνασίου στο Σύλλογο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Οικονομίας «Ιστός»  για πρόβες της θεατρικής Ομάδας.

Θέμα 3ο: Παραχώρησης χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ/3ου Γυμνασίου στο Σύλλογο Αλληλεγγύης και Κοινωνικής Οικονομίας «Ιστός»  για πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Θέμα 4ο: Παραχώρηση χρήσης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ/3ου Γυμνασίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 1ου  Γυμνασίου Ιεράπετρας για πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Θέμα 5ο: Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π

Νταραράς Ηλίας