ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρο 78 του Ν. 4954/09-7-2022 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

 

Σας προσκαλούμε σε τακτική διά περιφοράς  συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που θα γίνει τη  Τρίτη 9  Αυγούστου 2022  και ώρα 10.00π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

Θέμα 1ο: Αίτηση από Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαμαύκας παραχώρησης του προαύλιου  χώρου  του Δημοτικού Σχολείου Καλαμαύκας για πραγματοποίηση  μουσικής εκδήλωσης.