ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ιεράπετρα 17-02-2016
Αριθ. πρωτ. : 16  

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72 200
Πληροφορίες: Προεστάκη Ελισάβετ
Τηλέφωνο: 2842340366
E-mail: bthmschep@0448.syzefxis.gov.gr

Προς
Κονταξάκη Σοφία
Ραπάνη Φωτεινή
Αιβαλιώτη Βασίλειο
Ορφανουδάκη Κων/νο
Γερογιαννάκη Ιωάννη
Παπαιωάννου Απόστολο
Τσίτσο Άρη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που θα γίνει τη Δευτέρα 22/02/2016 και ώρα 13.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων που βρίσκεται στον  1ο όροφο του κτιρίου «Μελίνα Μερκούρη»  (Δημοκρατίας 31) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Ίδρυση Μουσικού Σχολείου

Θέμα 2ο: Κατασκευή 7ου Νηπιαγωγείου Ιεράπετρας

Θέμα 3o:  Παραχώρηση 1ου και 4ου Δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας για πραγματοποίηση  Προγραμμάτων  Άθλησης για Όλους  Δήμου Ιεράπετρας 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π

Νταραράς Ηλίας