ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ιεράπετρα 23-05-2016
Αριθ. πρωτ. : 42 

Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Ταχ.Κώδικας: 72 200
Πληροφορίες: Αρετή Μαριδάκη
Τηλέφωνο: 2842340361
Email:amaridaki@0448.syzefxis.gov.gr

Προς
Κονταξάκη Σοφία
Ραπάνη Φωτεινή
Μπινιχάκη Ευάγγελο
Ορφανουδάκη Κων/νο
Γερογιαννάκη Ιωάννη
Παπαιωάννου Απόστολο
Τσίτσο Άρη

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

Σας προσκαλώ να προσέλθετε σε δημόσια  συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που θα γίνει την Παρασκευή 27/5/2016 και ώρα 13.00 στην αίθουσα  συνεδριάσεων στο κτίριο «Μελίνα Μερκούρη» που βρίσκεται στο 1ο όροφο (Δημοκρατίας 31) του κτιρίου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο: Παραχώρηση χρήσης του Νηπιαγωγείου Κεντριού στον οικείο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για φωτογράφιση

Θέμα 2ο: Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του 2ου δημοτικού σχολείου στους «Εθελοντές Διασώστες Κρήτης»

Θέμα 3οΠαραχώρηση  χρήσης της αίθουσας  πολλαπλών χρήσεων του 2ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας (Αίτημα Κουνενού Χριστίνας)

Θέμα 4ο: Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και    Β/θμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου  για  λειτουργικές δαπάνες

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π

Νταραράς Ηλίας