ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Ιεράπετρα 23-07-2015

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                               Αριθ. πρωτ. :  49
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Ταχ.Δ/νση: Πλ.Κανουπάκη                                     

Ταχ.Κώδικας: 72 200                

Πληροφορίες:Προεστάκη Ελισάβετ

Τηλέφωνο:2842340300                 

Προς

Τους κ. κ.

Κονταξάκη Σοφία

 Ραπάνη Φωτεινή

Αιβαλιώτη Βασίλειο

 Ορφανουδάκη Κων/νο                                 Γερογιαννάκη Ιωάννη

Παπαιωάννου  Απόστολο

Τσίτσο Άρη

Κοινοποίηση

Γραφείο Δημάρχου

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας»

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας  που θα γίνει τη  Δευτέρα 27/07/2015 και ώρα 11.30π.μ. στην αίθουσα συσκέψεων του Δήμου (παραπλεύρως γραφείου Δημάρχου) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χρήσης μέρους πρώην Δημοτικού Σχολείου Μακρύ-Γιαλού για στέγαση Αστυνομικού Σταθμού Κουτσουρά.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Π

Νταραράς Ηλίας