ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340366
Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης
e-mail: athmschep@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 07-11-2016 
Αρ. πρωτ. 418

ΠΡΟΣ: κ.κ.

Βουζουνεράκη Ιωάννα
Καββουσανάκη  Σοφία
Κοτσιφάκη Μαρία
Λιανάκη Γεώργιο
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Μακρυγιάννη Βασίλειο
Μαστοράκη Πέτρο
Σουραβλή Χριστόφορο
Τσαγκαράκη Νικόλαο
Ψαρουδάκη Μιχαήλ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται στον 1ο όροφο, δίπλα από την αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» με τα παρακάτω θέματα:

 1. Παραχώρηση χρήσης του 1ου και 4ου Δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας για την λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ).
 2. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Κεντριού στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του ίδιου σχολείου.
 3. Παραχώρηση χρήσης του 3ου Δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας για εξετάσεις γλωσσομάθειας PALSO.
 4. Παραχώρηση χρήσης του 3ου Δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας για εξετάσεις γλωσσομάθειας DELF/DALF.
 5. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας στο 2ο δημοτικό σχολείο Ιεράπετρας για έδρα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης “Μαρία Λιουδάκη”.
 6. Κατανομή πιστώσεων στα σχολεία.
 7. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας πίνακα μαρκαδόρου.
 8. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας χρωμάτων για διαγραμμίσεις στα σχολεία.
 9. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας γιλέκων για τους σχολικούς τροχονόμους.
 10. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προτζεκτόρων για το Δημοτικό σχολείο Φέρμων
 11. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης μικροφωνικής – ηχητικής εγκατάστασης για τις ανάγκες του δημοτικού σχολείου Φέρμων.
 12. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης προμήθειας καλωδίου κλπ υλικών για το εργαστήρι πληροφορικής στο 5ο δημοτικό σχολείο.
 13. Έγκριση και ανάληψη δαπάνης για ηλεκτρολογική εργασία στο 5ο Νηπιαγωγείο Ιεράπετρας.

Ο Πρόεδρος

Ηλίας Νταραράς