ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΝΠΔΔ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ  72200
Τηλ.: 2842340366
Πληροφορίες: Εμμ. Χριστάκης
e-mail: athmschep@0448.syzefxis.gov.gr

Ιεράπετρα 12-07-2018
Αρ. πρωτ. 310

ΠΡΟΣ: κ.κ

Βουζουνεράκη Ιωάννα
Κορνιλάκη Πετρούλα
Λουτσέτη Εμμανουήλ
Μακρυγιάννη Βασίλειο
Μαστοράκη Πέτρο
Παπαδοπετράκη Ανδρέα
Σουραβλή Χριστόφορο
Τσαγκαράκη Νικόλαο
Χατζημαρκάκη Χρυσούλα
Ψαρουδάκη Μιχαήλ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε  συνεδρίαση

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση την Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018 και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται στον 1ο όροφο, δίπλα από την αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» με τα παρακάτω θέματα:

  1. Παραχώρηση χρήσης του 5ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού  για διοργάνωση Παγκρήτιας Κατασκήνωσης.
  2. Παραχώρηση χρήσης του 2ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας  για λειτουργία Σέρβικου Σχολείου.
  3. Έγκριση ή μη δαπάνης για την προμήθεια λευκοπινάκων.
  4. Εξέταση αίτησης κ. Μπουρνέλη Αγλαϊας, μισθώτριας του κυλικείου του 4ου δημοτικού σχολείου Ιεράπετρας για τοποθέτηση αιρ κοντίσιον στο χώρο του κυλικείου.
  5. Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για την  προμήθεια χρωμάτων βαφής σχολείων.
  6. Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για την εργασία βαφής των σχολείων.
  7. Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης εργασίας αποκατάστασης γκαραζόπορτας στο 3ο δημοτικό σχολείο.

 

Η Πρόεδρος
Μαρία Ρουμελιωτάκη