To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Ιεράπετρας για την περίοδο 2014-2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 266 – Ν.3852/10 («Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»), για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π), το οποίο εξειδικεύεται κατ’ έτος σε:

  • Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ)
  • Ετήσιο Προϋπολογισμό
  • Το Τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ), αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται σ’ αυτό ως παράρτημα
Ειδικά για την τρέχουσα περίοδο, με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1964 / 01.02.2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης αποφασίστηκε ότι είναι νόμιμη η τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ιεράπετρας περιόδου 2014-2019.

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ιεράπετρας 2014-2019

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Πληροφορίες ανάρτησης

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr