Οι διαδικτυακές μεταδόσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας ξεκίνησαν με την συνεδρίαση του Δ.Σ στις 27/12/2012.  Μεταδίδουμε μέσω Internet (κανάλι μας Youtube – Hangout) κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας δημιουργώντας ταυτόχρονα και το Online αρχείο των συνεδριάσεων του Δ.Σ

Αρχείο Live διαδικτυακής μετάδοσης των συνεδριάσεων του Δ.Σ

ακρόαση από το κανάλι μας στο Youtube όταν γίνει η σύνδεση

κάντε κλικ – ακρόαση από το κανάλι μας στο Youtube όταν γίνει η σύνδεση

 

(παλαιότερες συνεδριάσεις  :  Αρχείο Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας )

Παράρτημα πληροφοριών & υπερσυνδέσεων

Σχετική Νομοθεσία

N. 3852/10 – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης (όλος ο Νόμος)

Πληροφορίες ανάρτησης

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών - Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου
Πλατεία Κανουπάκη - Ταχ.Κώδικας: 72200 Ιεράπετρα
Πληροφορίες: κ.Δαγαλάκη Σοφία, 28423-40325 - sofdagalaki@gmail.com
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr