Ιεράπετρα, 08.01.2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Προσωρινή Διοίκηση της ανώνυμης εταιρείας «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ-ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ Α.Ε.» ενημερώνει τους κ.κ. Μετόχους ότι, λόγω της ισχύος των μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας και συναθροίσεων, η προγραμματισμένη για την Κυριακή 10 Ιανουαρίου 2021 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ματαιώνεται.

Θα επαναληφθεί η πρόσκληση με νεώτερη ανακοίνωση του προσωρινού Δ.Σ. που θα ορίζει νέα ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. 

Για την Προσωρινή Διοίκηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Θεοδόσιος Καλαντζάκης 

Δήμαρχος Ιεράπετρας