ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Ιεράπετρα,  4  Δεκεμβρίου 2020

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                           

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ                                          Αριθμ.Πρωτ.: 16068

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΕΙΑΣ

Πληρ.: Κιουρανάκη Σταυρούλα               

Τηλ.:   28423 40402              

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Προς τα μέλη της Επιτροπής Υγείας:

 1. κ. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
 2. κ. Χατζάκη Σταύρο
 3. κ. Σαρρή Παναγιώτη
 4. κ. Μαρκάκη Μαρία
 5. κ. Δοργιάκη Νικόλαο
 6. κ. Χατζημαρκάκη Χρυσούλα
 7. κ. Μερεσεντόγλου Βαρβάρα
 8. κ. Σηφάκη Γεώργιο
 9. κ. Πετράκη Ιωάννη
 10. κ. Καλλιονάκη Εμμανουήλ
 11. κ. Παπαδοπούλη Γεώργιο
 12. κ. Μαμαντόπουλο Ανδρέα
 13. κ. Αθανασάκη Άννα
 14. κ. Παπαδάκη Μαρία
 15. κ. Αγγελάκη Γεώργιο
 16. Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη Αμβρόσιο Σκαρβέλη

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα  συνεδρίαση, με μοναδικό θέμα :

« Τη δρομολόγηση μετακίνησης της ιατρού πνευμονολόγου κ. Παπαδάκη Αναστασίας από το Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας , σε Νοσοκομείο του Ηρακλείου»                         

    Εισηγητής κ. Ιωάννης Σαραντώνης.

Λόγω των  περιοριστικών μέτρων προστασίας για τον Covid 19, θα αποσταλούν νεότερες οδηγίες για τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση.

      Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά τα αναπληρωματικά.   

                                                                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΩΝΗΣ