Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης στα Δημοτολόγια

Για Δήλωση του Συμφώνου Συμβίωσης στα Δημοτολόγια χρειάζεται:

  1. Ληξιαρχική πράξη Συμφώνου Συμβίωσης
  2. Αστυνομική ταυτότητα