Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια

Για Δήλωση Γάμου στα Δημοτολόγια χρειάζεται:

  1. Ληξιαρχική πράξη γάμου
  2. Αστυνομική ταυτότητα