Εγγραφή στο Μητρώο Νέων

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο έχουν οι νέοι απο 15 έως 28 χρονών.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου