Πιστοποιητικό Ταυτοπροσωπίας

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Για ανήλικο: (Έως δώδεκα ετών )

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του γονέα
  2. Φωτοτυπία της ταυτότητας του γονέα
  3. Δύο φωτογραφίες του ανηλίκου

Για ενήλικα: (Λόγω εσφαλμένων στοιχείων )

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2. Φωτοτυπία εγγράφου με τα λάθος στοιχεία
  3. Φωτοτυπία της ταυτότητάς του