Προσθήκη κυρίου ονόματος

Για προσθήκη κυρίου ονόματος χρειάζεται μόνο:

  1. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως που να αναφέρει το κύριο όνομα