Η Ενότητα είναι υπό κατασκευή. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, προσφέροντας τη δυνατότητα πρόσβασης μέσω του συστήματος σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου.
Κάθε Πολίτης, επιλέγοντας μία υπηρεσία από το μενού έχει πρόσβαση στις αιτήσεις που πρέπει να συμπληρώσει και στα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία του Δήμου.