Επιτροπή για θέματα χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου για συμμετοχή σε γνωμοδοτικές Επιτροπές αρμόδιες για θέματα χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων.

 

Σχετικά έγγραφααποφάσεις κλπ :