Menu

Daily Archives: 2 Ιουνίου 2020

Επαναληπτική Περιληπτική Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη «Προμήθεια Ελαστικών Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Δήμου Ιεράπετρας 2020»

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του..........................προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για τη «Προμήθεια Ανταλλακτικών & Ελαστικών των Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Δήμου Ιεράπετρας 2020».........................

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών»

Παρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας, για την εργασία με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, προσφορά.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο «Καθαρισμός νήσου Χρυσής (τουριστική περίοδο)»

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του......................... προκηρύσσει Συνοπτικό (Πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία με τίτλο «Καθαρισμός νήσου Χρυσής (τουριστική περίοδο)»...........................