Menu

Daily Archives: 21 Απριλίου 2021

Γνωστοποίηση ανακοίνωσης για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

Γνωστοποίηση ανακοίνωσης για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

Γνωστοποίηση ανακοίνωσης για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

Γνωστοποίηση ανακοίνωσης για πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του ν. 4782/2021) και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣH ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε στις 22 Απριλίου 2021, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα  11.00 πρωινή, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, δια περιφοράς, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την Προφύλαξη από τον SARS-CoV-2 στους εργαζομένους της Κρήτης

Επιμορφωτικό πρόγραμμα για την Προφύλαξη από τον SARS-CoV-2 στους εργαζομένους της Κρήτης