Menu

Monthly Archives: Οκτώβριος 2021

//Οκτώβριος

Πρόγραμμα εορτασμού Εθνικής Επετείου “28ης Οκτωβρίου 1940”

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης και το Δημοτικό Συμβούλιο  σας καλούν να συμμετάσχετε  στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο «28ης Οκτωβρίου  1940». Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις 27 και 28 Οκτωβρίου  2021 σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους δημότες  λόγω εργασιών επί της οδού Δημοκρατίας , ο παραπάνω δρόμος θα παραμείνει κλειστός από τις 11:30 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στις 25  Οκτωβρίου 2021 .

Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες Μύρτους, Αγ.Στεφάνου, Αγ.Ιωάννη και Καβουσίου

Ο Δήμος Ιεράπετρας διακηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες Μύρτους, Αγ.Στεφάνου, Αγ.Ιωάννη και Καβουσίου», εκτιμώμενης αξίας € 229.838,71 χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων).

ΜΑΛΛΕΣ, ΜΥΡΤΟΣ,ΟΡΕΙΝΟ- ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων Μύρτου, κ. Α. Παντελάκη, Μαλλών κ. Μ. Βολυράκη και Ορεινού, κ. Εμμ. Κουρμουλάκη συναντήθηκε στο Γραφείο του ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσης Καλαντζάκης. Κεντρικό θέμα της συνάντησης αποτέλεσε η διαχείριση λυμάτων με την εγκατάσταση μονάδας βιολογικού στην Κοινότητα του Ορεινού και των Μαλλών και η μετεγκατάσταση του Βιολογικού του Μύρτου σε νέο χώρο.

Πρόσκληση για Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας

Σας προσκαλούμε, στις 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ. σε διά περιφοράς συνεδρίαση  του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας» για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα:

Ενημερωτική συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Ιεράπετρας κ. Θ. Καλαντζάκη και του κ. Α. Χηνόπουλου

Τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, κ. Θεοδόση Καλαντζάκη, επισκέφθηκε στο Γραφείο του ο Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης της Μειοψηφίας, κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος, παρουσία της Αντιδημάρχου, κας Χρύσας Χατζημάρκακη. Κατά τη συνάντηση υπήρξε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων επί διαφόρων θεμάτων και ο κ. Χηνόπουλος ενημερώθηκε για τις μελέτες και τα έργα

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Στη θέση Πλατιά όψη του Δήμου Ιεράπετρας, όπου ξεκίνησαν οι εργασίες κατασκευής της Μονάδας Διαχείρισης και Κομποστοποίησης Βιοαποβλήτων, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσης Καλαντζάκης με τους Αντιδημάρχους κ.κ. Γεώργιο Ασπραδάκη και Κωνσταντίνο Αστροπεκάκη, τη Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών, κα Φανή Γιαννάκη, την Επιβλέπουσα Μηχανικό του Έργου, κα Ελένη Κασσωτάκη παρουσία και του εργολάβου του έργου.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την Ανοικτή Ηλεκτρονική διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν.4782/2021. Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης θα είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωδ. ΣΑ Ε2751. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.: 02.62.7341.06 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ27510060).

325.ΟΟΟ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, κ. Θεοδόση Καλαντζάκη, η σύμβαση για το έργο «επισκευή μονώσεων διδακτηρίων Δήμου Ιεράπετρας», προϋπολογισμού 325.000€, η οποία περιλαμβάνει μια σειρά από εκτενείς παρεμβάσεις και εργασίες στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ, ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πληροφ.: Πρόεδρος Δ.Σ

Τηλ :  28423-40365

 
        

 

Ιεράπετρα   19-10-2021

Αριθμός πρωτ.:  12554

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Α. Προς τον κ. Δήμαρχο

Β. Προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:

  1. Αγγελάκη Γεώργιο
14. Μουζουράκη Αλέξανδρο

  2. Αντωνάκη Γεώργιο
15. Πανταζή Αργύρη

  3. Ασπραδάκη Γεώργιο
16. Παπαδάκη Νεκτάριο

  4. Αστροπεκάκη Κωνσταντίνο
17. Παπαδοπετράκη Ανδρέα

  5. Βλάσση Ελένη
18. Πετρά Αντώνιο

  6. Βρυγιωνάκη Εμμανουήλ
19. Προϊστάκη Γεώργιο

  7. Γεωργαλάκη Εμμανουήλ
20. Σαραντώνη Ιωάννη

  8. Ζερβάκη Εμμανουήλ
21. […]