Παρουσίαση των πέντε (5) Αντιδημάρχων του Δήμου Ιεράπετρας, διεύθυνση γραφείου, στοιχεία επικοινωνίας, οι αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί κλπ.

Για τις ώρες που δέχονται οι Αντιδήμαρχοι τους πολίτες στο Γραφείο τους δείτε και το σχετικό Δελτίο Τύπου.

xatzhmarkakh-xrysa-antidimarxos-ierapetras

Α) Χατζημαρκάκη Χρυσούλα του Κωνσταντίνου, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών
Γραφείο : 3ος όροφος, κτίριο Μελίνα Μερκούρη (Νέο Δημαρχείο)
Τηλ.: 28423 40312 – Εσωτ. 312   Κινητό:6936811188

chrisachatzimarkaki@hotmail.com
Οικονομολόγος

 

Αρμοδιότητες κ. Χατζημαρκάκη

α)  Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο  των Δ/νσεων α) Διοικητικών και β) Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  καθώς και :

 • Του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των φύλων του Αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού.
 • Των  θεμάτων Αθλητισμού του Γραφείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού  του παραπάνω Τμήματος.
 • Του Γραφείου  Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Του Τμήματος Καταναλωτών της Δ/νσης Ύδρευσης- Άρδευσης-  Αποχέτευσης.
 • Της  διαχείρισης Κοιμητηρίων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

    β) Την τέλεση πολιτικών γάμων  της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας.

Β) Γεώργιος Ασπραδάκης καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Συντήρησης Συγκοινωνιακών, Κτιριακών και Η/Μ Έργων
Γραφείο : 3ος όροφος, κτίριο Μελίνα Μερκούρη (Νέο Δημαρχείο)
Τηλ.: 28423 40320 – Εσωτ. 320

Κινητό: 6936811185

E-mail: aspras1980@hotmail.com

Αρμοδιότητες κ. Ασπραδάκη

 1. Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του Τμήματος Συντήρησης Συγκοινωνιακών, Κτιριακών και Η/Μ Έργων
 2. Συντήρησης πρασίνου και παιδικών χαρών του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και τις αρμοδιότητες:

α) Συντήρησης και βελτίωσης των υποδομών των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και

 β) Συντήρησης  υποδομών των Δημοτικών  Αθλητικών Χώρων

του Γραφείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης Πολιτισμού και Αθλητισμού  του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού

οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Γ) Κωνσταντίνος Αστροπεκάκης καθ’ ύλην Αντιδήμαρχος Ύδρευσης- Άρδευσης -Αποχέτευσης
Γραφείο:
Τηλ.:28423 40420 – Εσωτ. 420

Κινητό: 6936811187

E-mail : kostisastropekakis@hotmail.com

Αρμοδιότητες κ. Αστροπεκάκη

Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας του Τμήματος Μελέτης- Κατασκευής –Συντήρησης και Λειτουργίας Έργων Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης  της Δ/νσης Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης

skyvaloy-royseliotaki-maria

Δ) Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη Μαρία του Νικολάου
έμμισθη  καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος ,  Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας
Γραφείο : Τέως κτίριο ΔΕΥΑΙ (Αναγνωστάκη & Γλυνού γωνία)
Τηλ.:28423 40408 – Εσωτ. 408  Κινητό:6936811189
Fax:28420 27083
mairi.roumeliotaki@gmail.com

 

Αρμοδιότητες κ. Ρουμελιωτάκη

α)  Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας, εκτός της Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

β) Της Πολιτικής Προστασίας, οι αρμοδιότητες της οποίας προσδιορίζονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

γ) Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας και έλεγχο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, εκτός του Γραφείου  Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται αναλυτικά στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ιδίως :

 • Διαχείριση αδέσποτων και ανεπιτήρητων ζώων
 • Σχεδιασμό και πραγματοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής Δήμου
 • Θέματα ΕΛΓΑ κλπ

vrigionakis-emmaoyil

Ε) Βρυγιωνάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου
καθ’ ύλην και  κατά τόπο αρμόδιος Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού, και της Κοινότητας Αγίου Ιωάννη, της Δημοτικής Ενότητας Ιεράπετρας, αναπληρωτή Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού
Γραφείο: στην υπηρεσία της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού & στο Δημαρχείο Ιεράπετρας
Τηλ.:  28433 40940   Κινητό:6946643198
Vrigionakis@hotmail.gr
Επιχειρηματίας Αγρότης

 

Αρμοδιότητες κ. Βρυγιωνάκη

 1. Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού

α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.

β) Υπογράφει, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας εκτός πιστοποιητικών Δημοτολογίου

γ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη Δημοτική Ενότητα.

 1. Κοινότητες Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού και Κοινότητα Αγίου Ιωάννου

α) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται .

β) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία των εξοπλισμών τους.

γ) Συνεργάζεται με τους Προέδρους  των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

δ)  Φροντίζει για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών σε διάφορα θέματα του Δήμου .

ε) Έχει εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη υλικών και περιουσιακών στοιχείων τους.

στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας  στις Κοινότητες της Δ.Ε Μακρύ Γιαλού και της Κοινότητας Αγίου Ιωάννου της Δ.Ε Ιεράπετρας και σε συνεργασία με τον καθ’ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

– Της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και των αντλιοστασίων.

– Της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας τους, της αποκομιδής  και διαχείρισης των αποβλήτων.

– Της συντήρησης αγροτικής οδοποιίας.

Προσθήκη 03.02.2015: Θέματα που αφορούν τα συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και Διαφάνειας.

ΣΤ) Νεκτάριος Παπαδάκης ως καθ΄ύλην Αντιδήμαρχος του Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οδοποιίας

Κινητό:6936811186

Mail : nektpapadak@gmail.com

Όλοι οι αντιδήμαρχοι :

  • Υπογράφουν όλα τα έγγραφα και αποφάσεις που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων
  • Είναι αρμόδιοι να εισηγούνται για την αναγκαιότητα της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των Διευθύνσεων και Υπηρεσιών που εποπτεύουν
  • Είναι αρμόδιοι για τις εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους
  • Συνυπογράφουν τη χορήγηση κανονικών αδειών του προσωπικού που υπάγεται στην αρμοδιότητά τους
  • Εξουσιοδοτούνται να θεωρούν ακριβή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο και το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων. Να υπογράφουν εισηγήσεις, βεβαιώσεις , εκτός μονίμου κατοικίας για την οποία εξουσιοδοτείται μόνο η Αντιδήμαρχος Δ/κών και Οικονομικών, για την Δ.Ε Ιεράπετρας και ο Αντιδήμαρχος Εμμανουήλ Βρυγιωνάκης για την Δ.Ε Μακρύ Γιαλού, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα τα οποία εκδίδονται από τις υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους. Τα έγγραφα που αφορούν σε θέματα υψηλής σπουδαιότητας και τα οποία απευθύνονται σε δημόσιες αρχές υπογράφονται από το Δήμαρχο.

  Όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος, αναπληρώνεται με την παραπάνω σειρά από τους Αντιδημάρχους.

  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητές τους τις ασκεί ο Δήμαρχος.