ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΛΩΝ

 

                   Ιεράπετρα  10/09/2020

                   Αρ. Πρωτ.:   71

 

 

 

                     ΠΡΟΣ:

ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

 

 

 

 

                 ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη συνεδρίαση  που θα γίνει στο Γραφείο της  Κοινότητας  Μαλλών  του Δήμου Ιεράπετρας στις 11/ 9/2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα   09:00 π.μ., με θέμα την Πρόταση για την ολοκλήρωση της μελέτης Αγροτική Οδοποιία Δήμου Ιεράπετρας και την ένταξή τους στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Τακτικά Μέλη

κ.Φραγκιαδάκη Νικόλαο του Μιχαήλ

κ.Μυκωνιάτης Γεώργιος του Ελευθερίου

κ.Τερζάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ

κ.Αρχοντουλάκη Μαρίνα του Αλεξάνδρου

 

Κοινοποίηση

Δήμαρχο Ιεράπετρας

Αντιδήμαρχο Μανώλη Γεωργαλάκη

Αντιδήμαρχο Πέτρο Μαστοράκη

Αντιδήμαρχο Μαρία Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου

Αντιδήμαρχο Χρύσα Χατζημαρκάκη

 

                     Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

                           Κοινότητας Μαλλών

                                                 Μαρία Βολυράκη