ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ  ΛΑΣΙΘΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΩΝ  
      Ιεράπετρα   24-11-2020
Αριθμός πρωτ.33  

ΠΡΟΣ:

Μέλη Συμβουλίου 

Κοινότητας Μύθων:

Αλεξαντωνάκη Ελένη

Μητροπούλου-Τσικαλουδάκη     Ευαγγελία

Σιγανός Νικόλαος

Χατζηγιαννάκη Μαρία

ΘΕΜΑ « Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Συμβουλίου  Κοινότητας Μύθων»

Σας προσκαλούμε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση του  Συμβουλίου της Κοινότητας Μύθων την Δευτέρα  30 Νοεμβρίου  2020, και ώρα 10.00 στο Γραφείο της Κοινότητας Μύθων, για συζήτηση- ενημέρωση θεμάτων που αφορούν την Κοινότητα 

Κοινοποίηση

Γραφείο Δημάρχου

Κ.κ. Αντιδημάρχους

Κα. Γενική Γραμματέα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας

Γεώργιος  Ταυλάκης