ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΛΩΝ
Ιεράπετρα 9/11/2020
Αρ. Πρωτ.: 82

ΠΡΟΣ: 
ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ


ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 


Σας προσκαλώ σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση στις 13/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα  09:00 π.μ., με θέματα :

1)Αίτηση της Νεοφώτιστου Μαρίας του Πέτρου για τοποθέτηση φωτιστικού στην περιοχή «Φλέγα».

2) Αίτηση του Βλαχάκη Εμμανουήλ ζητώντας τη διευθέτηση όμβριων υδάτων .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
κ.Φραγκιαδάκη Νικόλαο του Μιχαήλ
κ.Μυκωνιάτης Γεώργιος του Ελευθερίου
κ.Τερζάκης Μιχαήλ του Εμμανουήλ
κ.Αρχοντουλάκη Μαρίνα του Αλεξάνδρου
Κοινοποίηση
Δήμαρχο Ιεράπετρας
Αντιδήμαρχο Μανώλη Γεωργαλάκη
Αντιδήμαρχο Πέτρο Μαστοράκη
Αντιδήμαρχο Μαρία Ρουμελιωτάκη-Σκυβάλου
Αντιδήμαρχο Χρύσα Χατζημαρκάκη

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου                                                
Κοινότητας Μαλλών 


Μαρία Βολυράκη