ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/νση ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

Ιεράπετρα 13/5/2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ  ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΟΠΩΝ ΠΡΟΕΞΟΧΟΝΤΩΝ σε ΟΔΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ  ΚΛΑΔΙΩΝ  των ΔΕΝΤΡΩΝ  τους

 

Έχοντας υπόψη την κείμενη Νομοθεσία και με  στόχο την προστασία  της ζωής και της περιουσίας των πολιτών   από τον κίνδυνο πυρκαγιών κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες , νομείς και επικαρπωτές αγροτικών εκτάσεων να προβούν σε κοπή όλων των προεξέχοντων προς οδούς κοινής χρήσης κλαδιών των δέντρων τους , των θάμνων κλπ και να απομακρύνουν  με δική τους μέριμνα τα προϊόντα καθαρισμού .

Συμβάλλουμε όλοι στην πρόληψη των πυρκαγιών .

Προστατεύουμε την ζωή και την περιουσία μας.

 

Η  ΑΡΜΟΔΙΑ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΙΑ  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΣΚΥΒΑΛΟΥ