ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Δ/νση ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ιεράπετρα 13/5/2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ  ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

 

Με στόχο την προστασία των οικισμών από τον κίνδυνο πυρκαγιών κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου και έχοντας υπόψη το άρθρο 94 παρ. 1 περιπτ.26 του Ν3852/2010 καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες , νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακαλύπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεως , και οικισμών ,και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους ,να προβούν στον  καθαρισμό  τους από την  βλάστηση , αλλά και  να φροντίσουν για την διατήρηση  της καθαριότητας τους.

Συμβάλλουμε όλοι στην πρόληψη των πυρκαγιών . Προστατεύουμε την ζωή και την περιουσία μας.

 

 

Η  ΑΡΜΟΔΙΑ   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΙΑ  ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΑΚΗ ΣΚΥΒΑΛΟΥ