Η Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα Δασικών Πυρκαγιών δημιούργησε τηλεοπτικά μηνύματα (spots)  από τα οποία σας παραθέτουμε  τα παρακάτω  τρία:

  • Δασικές Πυρκαγιές: Προετοιμάσου

  • Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου

  • Φυλλαράκι και Δασικές Πυρκαγιές

Για περισσότερες πληροφορίες και περισσότερα ενημερωτικά spots επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας www.civilprotection.gr