Προσοχή !!
Από  την Γ.Γ.Π.Π. εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση :

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για αύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020

 

Ο Δήμος Ιεράπετρας στα πλαίσια της εφαρμογής του  τοπικού σχεδίου  έχει θέσει σε ετοιμότητα το προσωπικό του και τα διαθέσιμα μέσα και έχει ενημερώσει  όλες τις Εθελοντικές Οργανώσεις που δραστηριοιούνται στο Δήμο καθώς και τους Προέδρους των Κοινοτήτων  να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της ΓΓΠΠ.
Σε περίπτωση που αντιληφθείτε φωτιά τηλεφωνίστε αμέσως στο 199.

Η αρμόδια αντιδήμαρχος
Πολιτικής Προστασίας
Μαρία Ρουμελιωτάκη – Σκυβάλου