Σχέδιο Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης Πληθυσμού Δήμου Ιεράπετρας και την απόφαση Δημάρχου περί έγκρισής του

 

Σχέδιο Οργανωμένης Προληπτικής Απομάκρυνσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ