1135 : Τετραψήφιος τηλεφωνικός αριθμός του ΕΟΔΥ  για κάθε πληροφορία σχετικά με τον Κορωνοϊό

Η Γ.ΓΠ.Π  σε συνέχεια της ενημερωτικής καμπάνιας για τον Κορωνοϊό εξέδωσε φυλλάδιο για τον  4-ψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 1135.

https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/whatsapp_image_2020-03-10_at_20.34.13.jpeg
https://www.civilprotection.gr/sites/default/gscp_uploads/gscp_20200310_1.pdf