Menu

Διακηρύξεις

/Διακηρύξεις

Αντικατάσταση Δικτύων Ύδρευσης (προμήθεια υλικών) στη Δ.Ε. Μ.Γιαλού Δήμου Ιεράπετρα

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια με τίτλο

 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2021 & 2022

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη

Α. Συντήρηση δικτύων  ύδρευσης αποχέτευσης (προμήθεια υλικών) Ιεράπετρας και Β. Προμήθεια υδρομετρητών

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις προμήθειες:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας καθώς και τους πίνακες προσληπτέων πλήρους και μερικής απασχόλησης,

Πίνακας προσωρινών επιτυχόντων

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει τον πίνακα προσωρινών επιτυχόντων της με αριθμό πρωτ. 9848/01-8-2023 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την καθαριότητα των  σχολικών μονάδων του Δήμου.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Ιεράπετρας και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ Μετάθεση χρόνου καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφοράς και της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών του Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Προμήθεια Καυσίμων Δήμου Ιεράπετρας,

Εκμίσθωσης δηµοτικής έκτασης για την τοποθέτηση καντίνας στη θέση του πρώην Τελωνείου Παχειάς Άμμου.

Εκμίσθωσης δηµοτικής έκτασης για την τοποθέτηση καντίνας στη θέση του πρώην Τελωνείου Παχειάς Άμμου. ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Λασιθίου

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου Λασιθίου».

Tροποποίηση πινάκων κατάταξης ειδικοτήτων με κωδ.105 και κωδ.106 για τη ΣΟΧ 1/2023.

Τροποποιήθηκαν οι παρακάτω πίνακες αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023:

1. Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης κωδ.θέσης 106
2. Πίνακας προσληπτέων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης κωδ.θέσης 106
3. Πίνακας κατάταξης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων κωδ.θέσης 105

Πίνακας κατάταξης ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης κωδ.θέσης 106

Πίνακας προσληπτέων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης κωδ.θέσης 106

Πίνακας κατάταξης ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων κωδ.θέσης 105