Menu

Διακηρύξεις

/Διακηρύξεις

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Προκηρύσσει ανοικτό, ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στο Δήμο Ιεράπετρας», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 309.926,84€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η προς εκτέλεση σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη Προμήθεια Τροφίμων έτους 2023 για το Δήμο Ιεράπετρας και το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α, ως εξής:

Ανακαίνιση των ΚΕΠ Δήμου Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανακαίνιση των ΚΕΠ Δήμου Ιεράπετρας» με προϋπολογισμό €78457,28 (χωρίς ΦΠΑ).

Πρόσληψη (4) τεσσάρων υδρονομέων για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας

Σας ανακοινώνουμε την πρόσληψη (4) τεσσάρων υδρονομέων για τη Δημοτική Ενότητα Ιεράπετρας για την χειμερινή αρδευτική περίοδος από 01/01/2023 έως και 31/03/2023.

Πρόσληψη Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Εργατών Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών  του Δήμου Ιεράπετρας συγκεκριμένα:

Α. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ – Β. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις προμήθειες: α) Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης (προμήθεια υλικών) στη Δ.Ε. Ιεράπετρας  ενδεικτικού προϋπολογισμού 44.999,91 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) & β) Αντικατάσταση τμήματος αγωγού ύδρευσης στην Κοινότητα Μύθων του Δήμου Ιεράπετρας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.960,77 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%).

Πρόσληψη τριών (3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού  Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη, τριών (3) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2022-2023.

Αγροτική οδοποιία Γδοχίων, Μύρτου & Καβουσίου, Δήμου Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό (μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) για την ανάθεση του υπόεργου «Αγροτική οδοποιία Γδοχίων, Μύρτου & Καβουσίου, Δήμου Ιεράπετρας» (CPV45233120-6  Έργα Οδοποιίας, κωδ. NUTS EL432) με προϋπολογισμό €403225,81 (χωρίς ΦΠΑ 24%).

Αγροτική οδοποιία ΔΕ Ιεράπετρας, Δήμου Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό (μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) για την ανάθεση του υπόεργου «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Ιεράπετρας, Δήμου Ιεράπετρας» (CPV45233120-6  Έργα Οδοποιίας, κωδ. NUTS EL432) με προϋπολογισμό €403225,81 (χωρίς ΦΠΑ 24%).

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων Ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση επειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στη Δ/νση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (Τμήμα Καθαριότητας & Περιβάλλοντος).