Menu

Διακηρύξεις

/Διακηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη «Προμήθεια Κλαδοτεμαχιστών για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Ιεράπετρας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 198.400,00 ευρώ.

Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Κοινότητας Αγίου Ιωάννη.

Στην Ιεράπετρα σήμερα την 6η του μήνα Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική, δια περιφοράς συνεδρίαση  σύμφωνα  με τις διατάξεις α) άρθρου75 του Ν. 3852/2010 β)  σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιεράπετρας,

Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων  στην Παχειά Άμμο Ιεράπετρας

Στην Ιεράπετρα σήμερα την 6η του μήνα Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική, δια περιφοράς συνεδρίαση  σύμφωνα  με τις διατάξεις α) άρθρου75 του Ν. 3852/2010 β)  σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της από 11.03.2020 (ΦΕΚ Α’ 55) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιεράπετρας,

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ Η/Μ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ» & «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & Β.Κ.»

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τις προμήθειες «Βελτίωση Η/Μ σε Δημοτικά Κτίρια» & «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού Ύδρευσης-Αποχέτευσης & Β.Κ.».

 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2021

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει με την υπ’ αριθμό 3177/2021 (ΑΔΑ:932ΜΩΡ8-ΝΘΞ) σοχ2/2021 την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα συγκεκριμένα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ για τη στέγαση του Γραφείου της Κοινότητας Αγίου Ιωάννη

Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να μισθώσει ακίνητο για τη στέγαση του Γραφείου της Κοινότητας Αγίου Ιωάννη, καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων να καταθέσουν στο Δήμο κλειστή προσφορά με την πλήρη περιγραφή του ακινήτου τους, έως τις 29/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ στην Κοινότητα της Παχειάς Άμμου

Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να μισθώσει οικόπεδο προς χρήση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα της Παχειάς Άμμου, καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες να καταθέσουν στο Δήμο κλειστή προσφορά με την πλήρη περιγραφή του οικοπέδου έως τις 29/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση οικοπέδου στην Παχειά Άμμο

Διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση οικοπέδου στην Παχειά Άμμο, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος στάθμευσης οχημάτων, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Εργασίες ανάπλασης στους οικισμούς Κεντρί και Μύρτος δήμου Ιεράπετρας

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες ανάπλασης στους οικισμούς Κεντρί και Μύρτος δήμου Ιεράπετρας», εκτιμώμενης αξίας 550.119,25 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).