Menu

Διακηρύξεις Εργασίων & Υπηρεσίων

//Διακηρύξεις Εργασίων & Υπηρεσίων

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία που αφορά στον «Εμπλουτισμό του Τουριστικού Προϊόντος του Δήμου Ιεράπετρας, με την προβολή και ανάδειξη του περιεχομένου της Βιβλιοθήκης, των Χωριών και των Μνημείων του Δήμου Ιεράπετρας»

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».

 ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

«Καθαρισμός Νήσου Χρυσής (τουριστικής περιόδου)» και «Εργασία καθαρισμού Δημοτικών αφοδευτηρίων»,

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής , δηλαδή χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς του κάθε τμήματος, για την ανάδειξη αναδόχου για τις κάτωθι εργασίες:

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την εργασία ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών» & «Μίσθωση σκάφους για Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών

Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών» & «Μίσθωση σκάφους για Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών

Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων

Φροντίδα Αδέσποτων Ζώων

Απολυμάνσεις για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορονοϊού COVID -19

Παρακαλούμε για την υποβολή της προσφοράς σας, για την εργασία με τίτλο «Απολυμάνσεις για την αντιμετώπιση εξάπλωσης του κορονοϊού COVID -19», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο κατακύρωσης

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2021

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 2021

Yποβολή της προσφοράς, για την εργασία με τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων»

Yποβολή της προσφοράς, για την εργασία με τίτλο «Επισκευή κάδων απορριμμάτων»