Menu

Διακηρύξεις Έργων

//Διακηρύξεις Έργων

Αποκατάσταση ζημιών και βατότητας οδών δήμου Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και βατότητας οδών δήμου Ιεράπετρας» με προϋπολογισμό €282258,07  (χωρίς ΦΠΑ).

Δίκτυο συλλογής και μεταφοράσ λυμάτων Ε.Ε.Λ Μακρύ Γιαλού

Διαγωνισμός για δίκτυο συλλογής και μεταφοράς λυμάτων Ε.Ε.Λ Μακρύ Γιαλού.

Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού στο Μακρύ Γιαλό

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού στο Μακρύ Γιαλό» με προϋπολογισμό €155000,00 (χωρίς ΦΠΑ).

Ανάπλαση τμήματος των οδών: Ελλήνων Ολυμπιονικών, Μακρή και Κωνσταντινουπόλεως

Ο Δήμος Ιεράπετρας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση τμήματος των οδών: Ελλήνων Ολυμπιονικών, Μακρή και Κωνσταντινουπόλεως» με προϋπολογισμό €685483,87 (χωρίς ΦΠΑ).

Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες Μύρτους, Αγ.Στεφάνου, Αγ.Ιωάννη και Καβουσίου

Ο Δήμος Ιεράπετρας διακηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στις τοπικές κοινότητες Μύρτους, Αγ.Στεφάνου, Αγ.Ιωάννη και Καβουσίου», εκτιμώμενης αξίας € 229.838,71 χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων).

Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιεράπετρας

Ο Δήμος Ιεράπετρας διακηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή  του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ιεράπετρας», εκτιμώμενης αξίας € 85.000,00 χωρίς Φ.Π.Α., (κάτω των ορίων).

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων», προκηρύσσει Συνοπτικό (πρόχειρο) Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια που αφορά στην «Αναβάθμιση Στάσεων για την Εξυπηρέτηση του Επιβατικού Κοινού του Δήμου Ιεράπετρας».

Αποκατάσταση βατότητας περιφερειακής οδού Μουρνιών Δήμου Ιεράπετρας

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση βατότητας περιφερειακής οδού Μουρνιών Δήμου Ιεράπετρας» εκτιμώμενης αξίας 46774,19 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δημόσιων υποδομών – Αισθητική αναβάθμιση δημόσιων υποδομών

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1: Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση δημόσιων υποδομών - Αισθητική αναβάθμιση δημόσιων υποδομών της ΠΡΑΞΗΣ: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Ιεράπετρας εκτιμώμενης αξίας 927.237,45 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).

Εργασίες ανάπλασης στους οικισμούς Κεντρί και Μύρτος δήμου Ιεράπετρας

Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εργασίες ανάπλασης στους οικισμούς Κεντρί και Μύρτος δήμου Ιεράπετρας», εκτιμώμενης αξίας 550.119,25 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147).