ΘΕΜΑ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου

Έργο: Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας

Ο Δήμος Ιεράπετρας  προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας»  προϋπολογισμού €485074,58 (με  Φ.Π.Α.) [€ 391189,18 (χωρίς ΦΠΑ] για έργα κατηγορίας  ΟΔΟΠΟΙΑΣ και τάξη 1η και άνω του Μ.Ε.ΕΠ. Το έργο θα εκτελεστεί στο Δήμο Ιεράπετρας στην ΠΕ Λασιθίου.

Παρακαλούμε να δημοσιεύσετε το παρόν στην ιστοσελίδα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 άρθρο 221 παρ. 10.