dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ.Πρωτ : 8135 / 03.06.2014
 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  

1.Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση δρόμου Άγιος Ιωάννης – Θρυπτή», με συνολικό  προϋπολογισμό  80.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη εργασιών αναλύεται ως εξής:

Άθροισμα εργασιών:  47.925,50 €
ΓΟ & ΕΕ:    8.626,59 €
Απρόβλεπτα :   8.482,81  €
Αναθεώρηση:    5,75  €
ΦΠΑ  14.959,35 €

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) από την έδρα της υπηρεσίας πλατεία Κανουπάκη  1 Ιεράπετρα, μέχρι τις 10-7-2014. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ  υπόδειγμα τύπου Β

Πληροφορίες για την Μελέτη  δίνονται από την κ. Κασωτάκη Ελένη  στο τηλέφωνο 28423 40348 .
Πληροφορίες σχετικά με την διανομή των τευχών δίνονται από τον κ. Δατσέρη Βαλάντη  τηλ:  2842340303 ενώ το fax  επικοινωνίας  είναι το : 28420 26110

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-7-2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επί μέρους  ποσοστά έκπτωσης  του άρθρου 6 του Ν.3669/08.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις:Α1,Α2,1η για έργα Οδοποιίας (β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους   1.301 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι μήνες και τριάντα ημέρες, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

6. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι   μήνες.

7.  Προκαταβολή δεν δύναται να χορηγηθεί

8. Το έργο χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ της  Περιφέρειας  Κρήτης  όπου και έχει ενταχθεί το Έργο με κωδ. 00.05.12.008

 9 . Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Ιεράπετρας

 

Ο Δήμαρχος ΙεράπετραςSIFIS-ANASTASAKIS-PORTRAIT

Σήφης Αναστασάκης

  

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

  • ierapetra.gov.gr  :  Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • ierapetra.gov.gr  :  Αναζήτηση όρου  “Διακήρυξη
  • Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=10437
Πληροφορίες ανάρτησης

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr