ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ιεράπετρα 23-2-2021

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Αρ.πρωτ:1782

ΑΔΑ: ΩΓΗΑΩΡ8-Δ76

                        ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ο Δήμος Ιεράπετρας, προκειμένου να μισθώσει  ακίνητο για τη στέγαση του Γραφείου της Κοινότητας Αγίου Ιωάννη καλεί τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες ακινήτων να καταθέσουν στο Δήμο κλειστή προσφορά με την πλήρη περιγραφή του  ακινήτου τους  και το προσφερόμενο μίσθωμα  μέχρι τις 22 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στον οικισμό Κουτσουνάρι της Κοινότητας  Αγ.Ιωάννη, (όπου είναι και η έδρα της πρώην κοινότητας και τώρα Κοινότητα Αγ.Ιωάννη), επί του νότιου οδικού άξονα και να έχει εμβαδόν 70-110 τ.μ. περίπου

          Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης δίδονται στα τηλ. 2842340361, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

          Η παρούσα θα αναρτηθεί στην  Προθήκη του Δημοτικού Καταστήματος στην Ιεράπετρα και του Γραφείου της Κοινότητας  Αγ.Ιωάννη και θα δημοσιευτεί  στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας

Θεοδόσιος Καλαντζάκης