dimos-photomark-only-logoΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Aριθμ. Πρωτ. 3724/31.03.2015  – ΑΔΑ: ΨΟΚ6ΩΡ8-Ν02

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ 

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας  διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-93) σε πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, η προμήθεια «Πρόσβαση ΑΜΕΑ στις περιαστικές ακτές Ιεράπετρας -Yποέργο 2ο -Προμήθεια εξοπλισμού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.445,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.

Προσφορές γίνονται δεκτές στο Δημοτικό Κατάστημα Ιεράπετρας μέχρι και την 16 Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη  και  ώρα 10.00 π.μ.

Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά πρόσωπα γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά.

 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία, προ ΦΠΑ δαπάνης   δηλαδή  215,00 €  και η οποία εκδίδεται όπως ορίζεται με το άρθρο 157  του Ν.4281/2014. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν  προσφορά για το σύνολο των ζητουμένων ειδών της προμήθειας ή μέρος αυτών. Στην περίπτωση αυτή, το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισμού από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι:  Ατζαράκη Φωτεινή και Πανακομιχελάκης Γεώργιος. Τηλέφωνο: 2842340347 .

                                                                                       Θεοδόσιος Καλαντζάκης - Δήμαρχος ΙεράπετραςΟ Δήμαρχος Ιεράπετρας

                                                                                      Θεοδόσιος Καλαντζάκης

Παράρτημα πληροφοριών και υπερσυνδέσεων

  • ierapetra.gov.gr  :  Κατηγορία περιεχομένου “Διακηρύξεις
  • Permalink http://www.ierapetra.gov.gr/?p=15326
Πληροφορίες σύνταξης – ανάρτησης

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - info@ierapetra.gov.gr